• PROJEKCIARNIA. KATARZYNA SADŁO

  szkolimy. doradzamy. wyręczamy

 • Projekciarnia

  Dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej

  Projekciarnia świadczy wszechstronne usługi organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym, oraz innym instytucjom. Oferta Projekciarni powstała w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu doradztwa, oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Projekciarnia oferuje swoim Klientom wsparcie w kluczowych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej, dbając o to aby wszystkie usługi były na najwyższym poziomie i dostępne dla każdej organizacji.

   

  Przedstawioną na stronie ofertę należy traktować jako ogólny zarys wsparcia, z jakiego można skorzystać w ramach Projekciarni. Nie jest to w żaden sposób zamknięty katalog usług, jestem otwarta na nowe wyzwania i formy współpracy, o których pewnie sama bym nie pomyślała.

   

  Zachęcam do śledzenia bloga, w którym na bieżąco omawiam wybrane tematy dotyczące funkcjonowania organizacji, zwłaszcza prawnych aspektów.

   

  Katarzyna Sadło

  Szkolę, doradzam, wyręczam

  Jestem trenerką i konsultantką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Byłam współzałożycielką i wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, obecnie współpracuję z nią jako ekspertka.

   

  Byłam lub jestem zaangażowana w wiele organizacji, przeszłam w nich wszystkie możliwe szczeble - od wolontariuszki w nieformalnej inicjatywie, do prezeski ogólnopolskiej fundacji. Byłam prezeską spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej przez organizację, prezeską stowarzyszenia, sekretarzem rady nadzorczej spółdzielni osób prawnych, jestem członkiem komisji rewizyjnej ogólnopolskiej federacji.

   

  Mam bogate i z pierwszej ręki doświadczenie w działalności organizacji różnego typu. Szkoliłam i doradzałam organizacjom pozarządowym w Polsce i za granicą, między innymi na Ukrainie, na Białorusi, w Kosowie, w Kazachstanie, na Chorwacji. Prowadziłam ewaluacje organizacji i projektów, uczestniczyłam w badaniach sektora pozarządowego, jestem asesorką w konkursach grantowych. Napisałam kilka poradników i wiele artykułów poświęconych prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowych i pozyskiwaniu środków na działalność.

   

  Jestem członkinią zarządu Fundacji dla Polski, oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jestem członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz współzałożycielką Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Jestem członkinią Rady Programowej Fundacji Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz wolontariuszką nieformalnej inicjatywy Dzieci z Dworca Brześć.

 • Usługi

  Szkolimy. Doradzamy. Wyręczamy.

   

   

  Szkolenia

  Szyte na miarę

  Szkolę z większości tematów ważnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego, a wszystkie szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną, bo buduję je na ponad 20-letnim doświadczeniu z pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Wszystkie tematy z jakich szkolę można dowolnie konfigurować, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

   

  Czytaj więcej

  Doradztwo

  Dostosowane do potrzeb

  Czasami szkolenie nie wystarcza, potrzebne jest zindywidualizowane wsparcie organizacji w praktycznym wdrażaniu tego, co chciałaby wprowadzić lub zmienić. W ramach doradztwa organizacja może nie tylko skorzystać z poradnictwa we wdrażaniu nowych rzeczy, ale także zlecić wiele związanych z tym zadań, takich jak opracowanie strategii, przygotowanie dokumentów, coaching pracowników.

   

   

  Fundraising

  Kreatywny i skuteczny

  Projekciarnia to nie tylko szkolenie i doradzanie, to także długofalowe lub bieżące wsparcie organizacji w realizacji jej planów fundraisingowych. Opracowuję i wdrażam strategie fundraisingowe, planuję konkretne działania fundraisingowe, przygotowuję wnioski o dofinansowanie wraz z budżetem, realizuję konkretne działania fundraisingowe, takie jak zbiórki publiczne, loterie fantowe czy kampanie crowdfundingowe. .

   

   

 • Szkolenia stacjonarne i internetowe

  Szyte na miarę.

  Tarcza antykryzysowa

  Wsparcie dla organizacji pozarządowych

  Jakie rozwiązania dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej zawiera rządowa Tarcza Antykryzysowa i jak z nich skorzystać. Zwolnienie z ZUS, Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji i przedsiębiorstw społecznych, Niskooprocentowane pożyczki, Programy dotacyjne, Zmiany w realizacji zadań publicznych, Inne ulgi i użyteczne rozwiązania

  Prawne aspekty funkcjonowania organizacji

  Wszystko co musisz wiedzieć

  Prawne podstawy funkcjonowania fundacji/stowarzyszenia, Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, Podatki, RODO, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Prawne aspekty pozyskiwania środków, Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne organizacji, Prawo prasowe, Dostęp do informacji publicznej, Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowej

  Ochrona danych osobowych

  RODO dla opornych

  Prawne podstawy przetwarzania danych w organizacjach pozarządowych, Planowanie przetwarzania danych, Analiza ryzyka i dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa danych, Obowiązek informacyjny, Prowadzenie obowiązkowej i nieobowiązkowej dokumentacji, Przetwarzanie danych w ramach dotacji, Realizacja praw osób, których dane dotyczą, Orzecznictwo i interpretacje,

  Pozyskiwanie środków

  Skąd brać pieniądze na czynienie dobra

  Źródła finansowania, Strategia fundraisingu, Działalność odpłatna i gospodarcza, Loterie fantowe, Darowizny i sponsoring, Zbiórki publiczne i niepubliczne, Crowdfunding, Pozyskiwanie środków w internecie, Imprezy fundraisingowe, Aplikacje fundraisingowe, Współpraca z biznesem, Pisanie wniosków o dotacje, Przygotowanie budżetu projektu, Montaż finansowy, Rozliczanie dotacji,

  Charytatywne loterie fantowe

  Jak ją zorganizować zgodnie z przepisami

  Ustawa o grach hazardowych, Jak zorganizować loterię zgodnie z prawem, Loterie małe i duże, Ile można zarobić na loterii fantowej i od czego to zależy, Skąd wziąć fanty na loterię, Praktyczne aspekty planowania loterii, Wybór sposobu rozstrzygnięcia loterii - praktyczne aspekty, Regulamin gry i niezbędna dokumentacja, Zgłaszanie loterii, Sprawozdawczość,

  Zbiórki publiczne i niepubliczne

  Prawne i praktyczne aspekty

  Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Formy prowadzenia zbiórek publicznych, Zgłaszanie zbiórek publicznych i sprawozdawczość z nich, Kiedy zbiórka prowadzona publicznie nie jest zbiórką publiczną, Zbiórka publiczna a darowizny, Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia zbiórek publicznych i niepublicznych, Przegląd serwisów crowdfundingowych,

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Obowiązki organizacji

  Kiedy organizacja pozarządowa jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy, Obowiązki instytucji obowiązanej, Opracowanie polityki bezpieczeństwa dostosowanej do organizacji, Wprowadzenie środków bezpieczeństwa, Analiza klienta i transakcji, Dokumentowanie transakcji, Możliwe zagrożenia, Beneficjenci rzeczywiści

 • Spóźnieni na RODO?

  Wdróż je z Projekciarnią

  Tematyką ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych zajmowałam się "zanim to było modne". Już w 2013 roku opublikowałam poradnik "Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych" i przez długi czas byłam jedną z niewielu osób szkolących organizacje w tym zakresie, choć bardzo długo trudno je było tym tematem zainteresować. RODO znacząco zwiększyło zainteresowanie organizacji ochroną danych osobowych, ale ciągle niewiele z nich zna przepisy, rozumie je, i co najważniejsze - umie je zastosować w swojej działalności. Przeprowadziłam kilkadziesiąt szkoleń z RODO dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, szkoliłam też samorządowców i urzędników oraz firmy. Jeśli Twoja organizacja lub firma jest jedną z tych, które ciągle odkładają na później wdrożenie RODO, zapraszam do współpracy.

  25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać tzw. RODO – ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Czy Twoja organizacja jest na nie gotowa? Znakomita większość fundacji i stowarzyszeń, z którymi pracowałam nie spełnia wymogów obecnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, z nieświadomości, albo z poczucia bezradności wobec przepisów miejscami nieprzystających do pozarządowej rzeczywistości. Jeśli Twoja organizacja się do nich zalicza, przygotowanie jej do pełnej zgodności z RODO będzie wymagało sporo pracy, ale wcale nie musi wiązać się z ogromnymi wydatkami. Możemy Ci w tym pomóc, oferta Projekciarni obejmuje szereg usług pozwalających szybko, skutecznie i tanio przygotować się do RODO. Nie straszymy ogromnymi karami, nie przytłaczamy wiedzą prawną, jeśli nie będzie miała zastosowania dla Twojej organizacji, nie proponujemy wprowadzenia zabezpieczeń, które mogą zrujnować Twój budżet. Do RODO podchodzimy z rozsądkiem, skupiając się na praktycznych aspektach i specyfice organizacji pozarządowych, oraz na wieloletnim doświadczeniu z tematyką ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

  • Szkolenia przygotowujące do wdrożenia RODO,
  • Przegląd organizacji pod kątem jej dostosowania do RODO,
  • Pomoc w przeprowadzeniu analizy ryzyka i przygotowaniu oceny skutków,
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej rozporządzeniem,
  • Kompleksowe wsparcie we wdrożeniu RODO,
  • Doradztwo w wybranych aspektach związanych z wdrożeniem RODO,
  • Usługi Inspektora Ochrony Danych,

  Powiedz czego potrzebujesz i pozwól się przekonać, że wszystko to jest w zasięgu Twojej organizacji po przystępnej cenie.

 • Blog

  Notki.

 • Komentarze

  Bądź na bieżąco

 • Kontakt

  Zajrzyj. Zadzwoń. Napisz.

  Email

  Facebook

  LinkedIn

All Posts
×