Tarcza Finansowa dla NGO

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju jest - przynajmniej na tym etapie - szybka i wygodna. Warto, żeby organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wiedziały, że jest możliwość skorzystania z niemałej subwencji. Przedstawiamy najważniejsze informacje o Tarczy Finansowej.

Dzisiaj wniosek, jutro umowa, pojutrze pieniądze na koncie? Przynajmniej w pierwszych dniach funkcjonowania Tarczy Finansowej wdrażanej przez Polski Fundusz Rozwoju to jak najbardziej realne, bowiem obsługa wniosków jest tak sprawna, że jedna z organizacji pozytywną decyzję dostała jeszcze tego samego dnia, w którym złożyła wniosek, a już na drugi dzień miała na koncie pieniądze z rządowej subwencji.

Zachęcam organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą do zainteresowania się najnowszym instrumentem rządowego wsparcia koronawirusowego: łatwym w obsłudze i moim zdaniem bardzo atrakcyjnym z uwagi na wysokość wsparcia, możliwość dość dowolnego wydatkowania go, oraz korzystne warunki umorzenia nawet 75% otrzymanej kwoty. W przypadku jednaj z organizacji, która wczoraj złożyła wniosek, a już dzisiaj dostała pozytywną decyzję, dłużej trwało przekonanie jej, żeby skorzystała z tego narzędzia niż samo złożenie wniosku.

Kto może skorzystać?

Tarcza Finansowa jest wsparciem przedsiębiorców, organizacja pozarządowa musi mieć więc prowadzić działalność gospodarczą, musi też zatrudniać na umowę o pracę (niekoniecznie na pełny etat) chociaż jedną osobę, ale nie więcej niż 249 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), bowiem na tym etapie z Tarczy Finansowej mogą skorzystać tylko podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy lub MŚP (małych lub średnich przedsiębiorców). Wysokość przysługującej nam subwencji jest obliczana w inny sposób dla mikroprzedsiębiorców (podmiotów zatrudniających 1-9 osób), a w inny dla MŚP (podmiotów zatrudniających 10-249 osób).

Kiedy przysługuje wsparcie?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest spowodowany koronawirusem spadek obrotów gospodarczych o minimum 25%, przy czym im większy spadek tym większa subwencja, a kolejne progi podwyższające wysokość wsparcia to 50% i 75%. Aby obliczyć jaki spadek zanotowaliśmy, a tym samym na jakie wsparcie możemy liczyć, bierzemy pod uwagę przychód z marca lub kwietnia tego roku i porównujemy go albo rok do roku (czyli odpowiednio z marcem lub kwietniem poprzedniego roku), albo miesiąc do miesiąca (czyli z miesiącem bezpośredni go poprzedzającym). Możemy więc porównać marzec 2020 do marca 2019 lub marzec 2020 do lutego 2020, jeśli mamy już rozliczony kwiecień, możemy w taki sam sposób jego wziąć do porównania, a jeśli spodziewamy się, że największy spadek dopiero przed nami, możemy zaczekać na zamknięcie maja i porównać go albo z kwietniem tego roku, albo z majem ubiegłego.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Procedura aplikowania o subwencję jest bardzo prosta. Wnioski składa się przez internet w banku, w którym organizacja ma konto. Wniosek jest tak skonstruowany, że sam nam policzy o jaki procent spadły przychody NGO i jakie maksymalne wsparcie nam przysługuje, musimy tylko przygotować dane o wysokości zatrudnienia oraz obrotach w miesiącach które bierzemy do porównania.

Ponieważ wniosek jest weryfikowany w ZUS i Urzędzie Skarbowym zachęcam do uważnego zapoznania się z instrukcją liczenia pracowników oraz upewnienia się, że fiskus ma już nasze dane za ten miesiąc (wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po złożeniu deklaracji VAT-7 lub nie wcześniej niż 7 dni po złożeniu JKP za dany miesiąc).

Podpisanie umowy odbywa się drogą elektroniczną. Ważne jest aby osoba, która w naszym imieniu składa wniosek miała pełnomocnictwo, którego wzór jest opublikowany w regulaminie ubiegania się o subwencję (strona 62).

Nabór wniosków jest prowadzony na bieżąco, wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu.

Jaka będzie wysokość wsparcia?

Wysokość wsparcia zależy od spadku obrotów (im wyższy spadek, tym większa subwencja) i jest inaczej liczona dla :

  • mikroprzedsiębiorców - jest liczona od liczby pracowników (ale rozumianych już szerzej niż tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę - na potrzeby ustalenia wysokości subwencji jako pracowników liczymy też osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, jeśli zgłaszamy je do ubezpieczeń społecznych), 
  • inaczej dla małych i średnich przedsiębiorców - dla nich wielkość subwencji jest liczona od wielkości obrotów gospodarczych za 2019 rok.

Spadek przychodów

Mikroprzedsiębiorca

MŚP

25%-50%

12 000 zł na osobę

4% obrotu za 2019

50%-75%

24 000 zł na osobę

6% obrotu za 2019

75% i więcej

36 000 zł na osobę

8% obrotu za 2019

Zatrudniająca 9 osób organizacja prowadząca klubokawiarnię, która musiała całkowicie zaprzestać działalności w kwietniu - a więc jej obroty gospodarcze spadły o ponad 75% - może otrzymać aż 324 000 zł (jest to maksymalna kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorcy).

Na co można przeznaczyć subwencję?

W przeciwieństwie do opisywanych we wcześniejszych artykułach na temat Tarczy Antykryzysowej instrumentów, takich jak przyznawane przez starostę dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, ten nie jest „przypisany” ani do konkretnych pracowników, ani do wynagrodzeń w ogóle, pieniądze są praktycznie nie „znaczone”. Organizacja-przedsiębiorca ma bardzo dużą swobodę decydowania o przeznaczeniu środków, 1/4 subwencji może nawet przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych na działalność gospodarczą kredytów.

[do ramki] Oczywiście wsparcie jest z założenia dla przedsiębiorstw, w związku z tym na pewno nie wykorzystywałabym subwencji na pokrycie kosztów niezwiązanych w żaden sposób z działalnością gospodarczą, ale już w ramach samej działalności swoboda jest naprawdę duża.

Jakie są warunki spłaty i umorzenia subwencji?

Subwencja jest przyznawana na trzy lata, spłacać ją zaczniemy dopiero po 12 miesiącach od jej otrzymania w 24 równych ratach, ale duża jej część może zostać umorzona. 25% subwencji zostanie nam umorzone jeśli w ciągu 12 miesięcy od otrzymania subwencji nie zaprzestaliśmy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli do tego w tym czasie nie zredukowaliśmy poziomu zatrudnienia o więcej niż 50%, umorzone zostanie nam kolejne 25% subwencji, a jeśli uda nam się utrzymać taki sam poziom zatrudnienia (co wcale nie znaczy, że te same osoby), umorzone zostanie aż 50% subwencji. Przedsiębiorcy, który po 12 miesiącach po otrzymaniu subwencji nadal prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia tyle samo osób co w momencie otrzymania subwencji, zostanie umorzonych aż 75% subwencji. Przez kolejne 24 miesiące będzie musiał spłacić tylko 25% otrzymanej kwoty.

Wspomniana wcześniej organizacja prowadząca klubokawiarnię z otrzymanych 324 000 zł będzie więc musiała oddać tylko 81 000 zł.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK