· Prawo,Fundraising

Ustawa o grach hazardowych

„Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwa„ - tak brzmi jeden z artykułów Ustawy o grach hazardowych, regulującej także charytatywne loterie fantowe organizowane przez organizacje pozarządowe. Czy to oznacza, że organizacja chcąca zorganizować taką loterię nie może sprzedawać losów na nią w internecie? Odpowiedź na to pytanie próbowałam uzyskać w urzędzie celno-skarbowym, który nadzoruje charytatywne loterie fantowe ale urzędnik, z którym rozmawiałam nie był pewny jak należy traktować samą sprzedaż losów - czy to już jest, czy jeszcze nie „urządzanie gier hazardowych przez sieć internet”.

Pomocne w zbliżeniu się do odpowiedzi na to pytanie są decyzje lubelskiego urzędu, który już kolejny rok nie miał zastrzeżeń do zgłoszonej w nim charytatywnej loterii fantowej Wyścig Kaczek. Można więc przyjąć, że przynajmniej jeden obsługujący charytatywne loterie fantowe urząd w Polsce już czterokrotnie zaakceptował loterię, w której faktyczna sprzedaż „dowodów udziału w grze” (bo ustawa mówi, że oprócz tradycyjnych losów mogą być używane także inne „dowody udziału w grze”) odbywa się w internecie, zatem nie ma powodu sądzić, że pozostałe urzędy, którym zgłosimy loterie fantowe gdzie losy będą rozprowadzane przez internet ale sama gra będzie się toczyć i rozstrzygnie w świecie rzeczywistym, miały z tym jakiś problem.

Przyjrzyjmy się zatem jak sprzedaż losów przez sieć internet rozwiązują organizatorzy lubelskiego Wyścigu Kaczek.

Regulamin loterii fantowej Wyścig Kaczek

„Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii. Organizator przewiduje sprzedaż 4000 sztuk losów loteryjnych w cenie 1 zł brutto za sztukę. Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 22 maja 2016 r. (…) za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.wyscigkaczek.pl. (…) W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za udział w loterii poprzez stronę internetową, osobie dokonującej wpłaty Organizator prześle elektroniczną kopię losu przypisanego dla danej osoby na wskazany z zgłoszeniu adres e-mail. Los ten należy mieć wydrukowany w celu okazania wraz z dowodem tożsamości przy ewentualnym odbiorze nagrody.”

Co ciekawe - ale tu odsyłam już do całego regulaminu, żeby niepotrzebnie nie komplikować tematu - aby zakupić los w cenie 1 zł, trzeba wcześniej wpłacić darowiznę w wysokości min. 19 zł (lub więcej - wysokość darowizny determinuje do kupna ilu losów gracz jest uprawniony). To co jest jednak kluczowe w decyzji urzędu akceptującego loterię zakładającą sprzedaż losów przez sieć internet, to fakt, że użyty w ustawie termin „urządzanie gier hazardowych w sieci internet” potraktowano tu dość wąsko i nie mieści się w nim organizowanie w internecie sprzedaży losów. Gdyby podobne stanowisko zaczęły zajmować pozostałe urzędy celno-skarbowe - a to będziemy wiedzieć dopiero, gdy organizacje zaczną zgłaszać podobne loterie - byłaby to wspaniała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem charytatywnej loterii fantowej, bo jednym z wyzwań dla każdego organizatora jest właśnie takie zorganizowanie dystrybucji losów, żeby zmaksymalizować wpływy z nich, a w małych społecznościach nie zawsze jest łatwo sprzedać losy za kwotę 13 000 zł - bo na tyle możemy ich wyprodukować jeśli łączna wartość wszystkich przewidzianych nagród będzie bliska limitowi dla tzw. „małej loterii”, który w 2017 roku wynosił trochę ponad 4 474 zł.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly