· Prasówka,Fundacja,Nadużycia,Kontrowersje

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Urząd Celno-Skarbowy (UCS) w Łodzi obliczył, że Fundacja Otwarty Dialog (FOD) ma zapłacić ponad 700 tys. zł nieuiszczonego podatku. Dziś rano ABW ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie fundacji. Kontrolerzy UCS z Łodzi weszli do FOD na początku sierpnia 2017 roku. Według Kramka kwestionowane są m.in. wydatki na wsparcie Majdanu i pomoc Ukrainie, którą FOD dostarczała w latach 2013-2015. UCS w Łodzi stwierdza w raporcie, że statutowym celem fundacji jest „obrona praw człowieka oraz wspieranie demokracji i rządów prawa”, a te nie mieszczą się w katalogu celów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zwalniają z płacenia podatku dochodowego.

– Nie zgadzamy się z tą interpretacją – mówi pełnomocnik fundacji, doradca podatkowy Maciej Górecki, przypominając, że w dalszej części statutu znajdują się wszystkie ujęte w ustawie działania nie podlegające opodatkowaniu, jak dobroczynność, edukacja, ochrona zdrowia. – Przecież z wyniku kontroli wynika jednoznacznie, że działania fundacji dotyczyły działalności non-profit. Kontrolujący podeszli do tego przepisu zbyt rygorystycznie.

Sytuacja opisana w przedstawionych dokumentach w zasadzie może przydarzyć się każdemu podatnikowi – odpowiada radca prawny Piotr Strumiński z kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy. – Ocena zasadności zwolnienia danego przychodu z podatku pozostaje zawsze w gestii oceny urzędu skarbowego. Organy skarbowe powinny kierować się wprawdzie rozsądną interpretacją przepisów, jednak w praktyce zdarza się, że za wszelką cenę dążą do zwiększenia zysków Skarbu Państwa. W przypadku gdy podatnik czuje się pokrzywdzony decyzją, może odwołać się do sadu administracyjnego”.

Żródło: Onet

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly