· Prawo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Po niedawnej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tylko nieliczne fundacje i stowarzyszenia będą "instytucjami obowiązanymi" podlegającymi ustawie. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w katalogu instytucji obowiązanych wymienia, między innymi, „podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych”. Charytatywna loteria fantowa jest grą losową, zapytałam więc w Ministerstwie Finansów, w ramach którego funkcjonuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o obowiązki organizacji prowadzących loterie fantowe.

Pytanie: Czy stowarzyszenie organizujące charytatywną loterię fantową jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Charytatywne loterie fantowe są grami losowymi uregulowanymi w Ustawie o grach hazardowych, a art. 2 ust 1 punkt i Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji obowiązanych wymienia m.in. „podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach”. Czy taki zapis oznacza, że każdy organizator charytatywnej loterii fantowej organizowanej zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych jest instytucją obowiązaną w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i dotyczą go wszystkie przewidziane obowiązku przewidziane w ustawie dla instytucji obowiązanych?

Odpowiedź: Ustawodawca w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nadał również status podmiotu obowiązanego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gier losowych (…) – bez względu na formę prawną prowadzonej przez taki podmiot działalności. Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, iż w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązek przekazywania określonych informacji będzie ciążył (…) na każdym podmiocie prowadzącym działalność w zakresie gier losowych.

Jest to bardzo ważne stanowisko dla wszystkich organizatorów loterii fantowych, zachęcam do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i obowiązkami z niej wynikającymi. W ofercie Projekciarni jest także wsparcie organizacji w dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zachęcam do skorzystania, bo kary za ich nieprzestrzeganie są wyjątkowo surowe.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly