• PROJEKCIARNIA. KATARZYNA SADŁO

  szkolimy. doradzamy. wyręczamy

 • Projekciarnia

  Dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej

  Projekciarnia świadczy wszechstronne usługi organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym, oraz innym instytucjom. Oferta Projekciarni powstała w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu doradztwa, oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Projekciarnia oferuje swoim Klientom wsparcie w kluczowych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej, dbając o to aby wszystkie usługi były na najwyższym poziomie i dostępne dla każdej organizacji.

   

  Przedstawioną na stronie ofertę należy traktować jako ogólny zarys wsparcia, z jakiego można skorzystać w ramach Projekciarni. Nie jest to w żaden sposób zamknięty katalog usług, jestem otwarta na nowe wyzwania i formy współpracy, o których pewnie sama bym nie pomyślała.

   

  Zachęcam do śledzenia bloga, w którym na bieżąco omawiam wybrane tematy dotyczące funkcjonowania organizacji, zwłaszcza prawnych aspektów.

   

  Katarzyna Sadło

  Szkolę, doradzam, wyręczam

  Jestem trenerką i konsultantką z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Byłam współzałożycielką i wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, obecnie współpracuję z nią jako ekspertka.

   

  Byłam lub jestem zaangażowana w wiele organizacji, przeszłam w nich wszystkie możliwe szczeble - od wolontariuszki w nieformalnej inicjatywie, do prezeski ogólnopolskiej fundacji. Byłam prezeską spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej przez organizację, prezeską stowarzyszenia, sekretarzem rady nadzorczej spółdzielni osób prawnych, jestem członkiem komisji rewizyjnej ogólnopolskiej federacji.

   

  Mam bogate i z pierwszej ręki doświadczenie w działalności organizacji różnego typu. Szkoliłam i doradzałam organizacjom pozarządowym w Polsce i za granicą, między innymi na Ukrainie, na Białorusi, w Kosowie, w Kazachstanie, na Chorwacji. Prowadziłam ewaluacje organizacji i projektów, uczestniczyłam w badaniach sektora pozarządowego, jestem asesorką w konkursach grantowych. Napisałam kilka poradników i wiele artykułów poświęconych prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowych i pozyskiwaniu środków na działalność.

   

  Jestem członkinią zarządu Fundacji dla Polski, oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jestem członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz współzałożycielką Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Jestem członkinią Rady Programowej Fundacji Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz wolontariuszką nieformalnej inicjatywy Dzieci z Dworca Brześć.

 • Usługi

  Szkolimy. Doradzamy. Wyręczamy.

   

   

  Szkolenia

  Szyte na miarę

  Szkolę z większości tematów ważnych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze pożytku publicznego, a wszystkie szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną, bo buduję je na ponad 20-letnim doświadczeniu z pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Wszystkie tematy z jakich szkolę można dowolnie konfigurować, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

   

  Czytaj więcej

  Doradztwo

  Dostosowane do potrzeb

  Czasami szkolenie nie wystarcza, potrzebne jest zindywidualizowane wsparcie organizacji w praktycznym wdrażaniu tego, co chciałaby wprowadzić lub zmienić. W ramach doradztwa organizacja może nie tylko skorzystać z poradnictwa we wdrażaniu nowych rzeczy, ale także zlecić wiele związanych z tym zadań, takich jak opracowanie strategii, przygotowanie dokumentów, coaching pracowników.

   

   

  Fundraising

  Kreatywny i skuteczny

  Projekciarnia to nie tylko szkolenie i doradzanie, to także długofalowe lub bieżące wsparcie organizacji w realizacji jej planów fundraisingowych. Opracowuję i wdrażam strategie fundraisingowe, planuję konkretne działania fundraisingowe, przygotowuję wnioski o dofinansowanie wraz z budżetem, realizuję konkretne działania fundraisingowe, takie jak zbiórki publiczne, loterie fantowe czy kampanie crowdfundingowe. .

   

   

 • Szkolenia stacjonarne i internetowe

  Szyte na miarę.

  Dostępność

  Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Kiedy organizacja jest "podmiotem publicznym" w rozumieniu przepisów o dostępności, Podstawowe obowiązki organizacji, Planowanie działań dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Prawne aspekty funkcjonowania organizacji

  Wszystko co musisz wiedzieć

  Prawne podstawy funkcjonowania fundacji/stowarzyszenia, Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, Podatki, RODO, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Prawne aspekty pozyskiwania środków, Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne organizacji, Prawo prasowe, Dostęp do informacji publicznej, Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowej

  Ochrona danych osobowych

  RODO dla opornych

  Prawne podstawy przetwarzania danych w organizacjach pozarządowych, Planowanie przetwarzania danych, Analiza ryzyka i dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa danych, Obowiązek informacyjny, Prowadzenie obowiązkowej i nieobowiązkowej dokumentacji, Przetwarzanie danych w ramach dotacji, Realizacja praw osób, których dane dotyczą, Orzecznictwo i interpretacje,

  Pozyskiwanie środków

  Skąd brać pieniądze na czynienie dobra

  Źródła finansowania, Strategia fundraisingu, Działalność odpłatna i gospodarcza, Loterie fantowe, Darowizny i sponsoring, Zbiórki publiczne i niepubliczne, Crowdfunding, Pozyskiwanie środków w internecie, Imprezy fundraisingowe, Aplikacje fundraisingowe, Współpraca z biznesem, Pisanie wniosków o dotacje, Przygotowanie budżetu projektu, Montaż finansowy, Rozliczanie dotacji,

  Charytatywne loterie fantowe

  Jak ją zorganizować zgodnie z przepisami

  Ustawa o grach hazardowych, Jak zorganizować loterię zgodnie z prawem, Loterie małe i duże, Ile można zarobić na loterii fantowej i od czego to zależy, Skąd wziąć fanty na loterię, Praktyczne aspekty planowania loterii, Wybór sposobu rozstrzygnięcia loterii - praktyczne aspekty, Regulamin gry i niezbędna dokumentacja, Zgłaszanie loterii, Sprawozdawczość,

  Zbiórki publiczne i niepubliczne

  Prawne i praktyczne aspekty

  Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Formy prowadzenia zbiórek publicznych, Zgłaszanie zbiórek publicznych i sprawozdawczość z nich, Kiedy zbiórka prowadzona publicznie nie jest zbiórką publiczną, Zbiórka publiczna a darowizny, Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia zbiórek publicznych i niepublicznych, Przegląd serwisów crowdfundingowych,

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Obowiązki organizacji

  Kiedy organizacja pozarządowa jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy, Obowiązki instytucji obowiązanej, Opracowanie polityki bezpieczeństwa dostosowanej do organizacji, Wprowadzenie środków bezpieczeństwa, Analiza klienta i transakcji, Dokumentowanie transakcji, Możliwe zagrożenia, Beneficjenci rzeczywiści

 • Komentarze

  Bądź na bieżąco

 • Kontakt

  Zajrzyj. Zadzwoń. Napisz.

  Email

  Facebook

  LinkedIn

  All Posts
  ×