projekciarnia

Doradztwo

Doradztwo jest uzupełnieniem oferty szkoleniowej i może dotyczyć każdego z tematów szkoleń, przekładając je na wymiar bardzo praktyczny i indywidualną pracę z organizacją, w tym także opracowywanie wzorów polityk, procedur i innych dokumentów. Dostępne jest w dowolnym wymiarze czasowym - od godzinnej konsultacji, po wielomiesięczne procesy, czy stałą "opiekę" nad organizacją. We współpracy z innymi organizacjami i instytucjami regularnie świadczę także doradztwo, które jest bezpłatne dla Korzystających. Zapraszam do kontaktu, na pewno wspólnie coś wymyślimy.

Prawo

Zakładanie organizacji. Statuty i inne wewnętrzne dokumenty. Regulaminy i umowy. Inne prawne aspekty.

Dostępność

Wsparcie w przygotowaniu opisu dostępności we wniosku o dofinansowanie, inne konsultacje.

RODO

Wsparcie w opracowywaniu procedur i niezbędnej dokumentacji. Dostosowanie projektów do RODO.

Budżetowanie

Współpraca przy opracowywaniu budżetu wniosku o dotacje, konsultacje indywidualne.

Pisanie wniosków

Wsparcie w przygotowaniu wniosków o dotacje, konsultowanie wniosków o dotacje.

Crowdfunding

Planowanie kampanii crowdfundingowych i wsparcie w ich realizacji. Zagadnienia prawne.

Fundraising

Planowanie strategii fundraisingowej. Prawne, doradztwo w zakresie prawnych i praktycznych aspektów.

Innowacje społeczne

Planowanie innowacji społecznych, pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania.

Pranie pieniędzy

Doradztwo w zakresie CRBR. Przygotowanie dokumentacji instytucji obowiązanej.

Loterie fantowe

Planowanie i przygotowywanie charytatywnych loterii fantowych, opracowanie dokumentacji.

Współpraca z biznesem

Planowanie strategii pozyskiwania środków od firm - darowizny i sponsoring.

Działalność gospodarcza

Planowanie i wdrażanie działalności sprzedażowej - prawne i praktyczne aspekty. Pomoc w wyborze formy.