projekciarnia

Katarzyna Sadło

Jestem trenerką i konsultantką z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Przeszłam przez wszystkie formy działalności, doświadczyłam tych samych wyzwań, które ma większość organizacji, i w oparciu o te doświadczenia staram się wspierać inne organizacje.

Byłam współzałożycielką i wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jednej z pierwszych organizacji szkoleniowych świadczących usługi dla organizacji pozarządowych. Obecnie współpracuję z nią jako ekspertka, doradzając organizacjom i przedsiębiorstwom społecznym w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. 

Byłam lub jestem zaangażowana w wiele organizacji, przeszłam w nich wszystkie możliwe szczeble – od wolontariuszki w nieformalnej inicjatywie, do prezeski ogólnopolskiej fundacji (i z powrotem). Byłam prezeską spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej przez organizację, prezeską małego stowarzyszenia, sekretarzem rady nadzorczej spółdzielni osób prawnych zrzeszającej organizacje pozarządowe. 

Mam bogate i z pierwszej ręki doświadczenie w działalności organizacji różnego typu. Szkoliłam i doradzałam organizacjom pozarządowym w Polsce i za granicą, między innymi w Ukrainie, w Białorusi, w Kosowie, w Kazachstanie, w Chorwacji. Prowadziłam ewaluacje organizacji i projektów, uczestniczyłam w badaniach sektora pozarządowego, jestem asesorką w konkursach grantowych. Napisałam kilka poradników i wiele artykułów poświęconych prawnym aspektom funkcjonowania organizacji pozarządowych i pozyskiwaniu środków na działalność. Jestem członkinią zarządu Fundacji dla Polski, oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Jestem członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Dialog Społeczny, Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz współzałożycielką Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Jestem członkinią Rady Programowej Fundacji Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz wolontariuszką nieformalnej inicjatywy Dzieci z Dworca Brześć. 

W ramach Projekciarni świadczę wszechstronne usługi organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym, oraz innym instytucjom prywatnym i publicznym. Oferta Projekciarni powstała w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu doradztwa, oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Oferuję wsparcie w kluczowych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej, dbając o to, aby wszystkie usługi były na najwyższym poziomie i dostępne dla każdej organizacji. Przedstawioną na stronie ofertę należy traktować jako ogólny zarys wsparcia, z jakiego można skorzystać w ramach Projekciarni. Nie jest to w żaden sposób zamknięty katalog usług, jestem otwarta na nowe wyzwania i formy współpracy, o których pewnie sama bym nie pomyślała. Zachęcam do śledzenia bloga,  w którym na bieżąco omawiam wybrane tematy dotyczące funkcjonowania organizacji, zwłaszcza prawnych aspektów.