projekciarnia

Oferta

Świadczę wszechstronne usługi organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, instytucjom publicznym i firmom. Moja oferta powstała w oparciu o ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu doradztwa, oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową. Wspieram w kluczowych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej, dbając o to aby wszystkie usługi były na najwyższym poziomie i dostępne dla każdej organizacji. Dzięki współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, niektóre szkolenia i doradztwo nie są dla korzystających płatne. Przedstawioną na stronie ofertę należy traktować jako ogólny zarys wsparcia, z jakiego można skorzystać w ramach Projekciarni. Nie jest to w żaden sposób zamknięty katalog usług, jestem otwarta na nowe wyzwania i formy współpracy, o których pewnie sama bym nie pomyślała.

Dla organizacji

Szkolenia, doradztwo i inne usługi z zakresu zakładania, prowadzenia i finansowania organizacji pozarządowej i przedsiębiorstwa społecznego.

Dla grantodawców

Szkolenia, doradztwo i tutoring dla beneficjentów programów grantowych i innych programów wspierających organizacje pozarządowe.

Dla firm

Wdrażanie RODO w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach - kompleksowo, przystępnie i po konkurencyjnych cenach.

Prawo

Zakładanie i prowadzenie organizacji, obowiązki sprawozdawcze, pranie pieniędzy, RODO, dostępność - wszystko, co trzeba wiedzieć o zgodnym z prawem działaniu.

Fundraising

Pozyskiwanie środków od instytucji, firm i osób indywidualnych. Prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej. Pisanie wniosków o dotacje/sponsoring.

Komunikacja

i przeciwdziałanie dezinformacji. Obowiązki informacyjne organizacji i dostęp do informacji publicznej. Współpraca z mediami i prawo prasowe. Obsługa Twittera.

Szkolenia

Szkolenia stacjonarne i internetowe w dowolnych formatach, dla każdej grupy. Z dojazdem na terenie Polski, dostosowane do potrzeb grupy. Także szkolenia wewnętrzne i indywidualne.

Kreatywnie

Pomagam szukać rozwiązań tam, gdzie nikt nie szukał. Wspieram w twórczym generowaniu pomysłów i przekładaniu ich na plan. Nie poddaję się sprawom beznadziejnym.

Doradztwo

Grupowe i indywidualne, doraźne i strategiczne, stacjonarne i internetowe, z większości tematów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Solidnie

Starannie i terminowo, jeśli czegoś nie jestem w stanie zrobić - nie podejmuję się tego. Z wykorzystaniem autorskich materiałów szkoleniowych.

Usługi

Przygotowywanie polityk, opracowywanie dokumentów, wdrażanie procedur, wyręczanie w wypełnianiu obowiązków trudnych lub nudnych.

Przystępnie

Z uwzględnieniem potrzeb różnych ich grup. Łatwym językiem, na który przekładam najtrudniejsze terminy i procedury. Po cenach, na jakie będzie stać każdego, kto tego potrzebuje.