nieuiszczonego podatku. Dziś rano ABW ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie fundacji. Kontrolerzy UCS z Łodzi weszli do FOD na początku sierpnia 2017 roku. Według Kramka kwestionowane są m.in. wydatki na wsparcie Majdanu i pomoc Ukrainie, którą FOD dostarczała w latach 2013-2015.