Partycypacja online a RODO

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do przeniesienia znacznej części działań do przestrzeni wirtualnej, dotyczy to także rozmaitych spotkań odbywanych w ramach partycypacji obywateli i obywatelek w życiu publicznym. Szczególne okoliczności nie zwalniają nas jednak z obowiązków przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a wirtualne formy partycypacji mogą wiązać się z zagrożeniami, z jakimi raczej nie spotykamy się podczas spotkań odbywanych tradycyjnie.