projekciarnia

Usługi

Nieustannie szukam nowych wyzwań, dlatego nie ograniczam się do szkoleń i doradzania. Wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach i z organizacjami, wykorzystuję wyręczając organizacje w tym, co jest dla nich za trudne, lub na co nie mają czasu. Podejmuję się wyłącznie tego, co jestem w stanie rzetelnie wykonać. Zapraszam do kontaktu, na pewno wspólnie coś wymyślimy.

Audyt instytucjonalny

Weryfikacja kluczowych obszarów pod kątem ich zgodności z prawem i Kartą Zasad Działania Organizacji.

Usługi asesorskie

Ocena wniosków o dofinansowanie na zamówienie grantodawców publicznych i prywatnych.

Wdrożenie RODO

Kompleksowe wdrożenie RODO w organizacji - audyt, dokumentacja, szkolenie, stałe wsparcie doradcze.

Ewaluacja

Ewaluacja organizacji, procedur, projektów, wybranych aspektów działania organizacji.

Pisanie wniosków

Usługowe pisanie wniosków do wybranych źródeł publicznych i prywatnych.

Opracowanie dokumentów

Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji, opracowywanie polityk, procedur i pism.

Poradniki

Przygotowywanie materiałów poradniczych - publikacji książkowych i artykułów.

Akcje ratunkowe

Wszechstronne wsparcie w trudnych sprawach, pomoc w wychodzeniu z opresji.

Jakie są Twoje potrzeby?

Zapraszam do kontaktu, może jest coś, w czym mogę pomóc?